Deze week de WEEK van GEBED!

Kijk hier voor de data

Iets nieuws...!!!

Gewoontegetrouw is dat een tijd van goede voornemens en plannen die we maken voor het komende jaar. Meestal komt er van die voornemens niet heel veel terecht, heb ik altijd begrepen, want goede gewoontes zijn toch moeilijker vol te houden dan veel mensen denken.

Lees meer..


House of Worship Weert

is een christelijke gemeenschap waar de aanbidding van God centraal staat

Samenkomsten


zijn op zondagochtend om 10:00, de Link, Molenpoort 13, Weert, en op verscheidene plaatsen door de week. Voor meer info mail ons aub.

Spreuk van de maand:

Een vrolijk hart geeft een blij gezicht, maar een treurig hart knakt de geest.

Spreuken 15:13

Lofuitingen

De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. (1 Tim. 1:17)

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen! Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. (Rom. 11:33+36)

Twee geweldige lofuitingen van Paulus. Ergens midden in twee  brieven. Zo uit het niets.

Lees meer...

 

Week van gebed

Dit jaar staat de Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie.

Lees meer...


 
ikzoekgod open heavens
Copyright 2007 House of Worship Weert | Built by Warenburg Design